CAPTURE PAGE GENIUS

ระบบ เลือกดีไซน์หน้าเว็บโปรโมท

 


ระบบ เลือกดีไซน์หน้าเว็บโปรโมท CAPTURE PAGE GENIUSระบบการจัดการต่างๆ  สามารถเปลี่ยนหน้าเว็บโปรโมทของคุณอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน

ดีไซต์เทมเพจที่คุณสามารถเลือกได้ในระบบสมาชิกส่วนตัวของคุณได้ไม่จำกัด ดีไซต์ได้ทุกเมื่อ

ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนและยังสามารถจัดการกับข้อมูล เนื้อหาบทความในหน้าเว็บโปรโมท

ของคุณเองได้อีกด้วย
 

Menu

about.php

ขั้นตอนที่ 1

รู้จัก BOSS

เข้าสู่ข้อมูล
about.php

ขั้นตอนที่ 2

โอกาสทางธุรกิจ

เข้าสู่ข้อมูล
about.php

ขั้นตอนที่ 3

เข้าสู่ระบบแขกรับเชิญ

ลงทะเบียน...ฟรี